ETIM BMEcat certification tool

Validates XML-files against the ETIM BMEcat Guideline V3.1/V4.0/V5.0 and the classification release ETIM-6.0, ETIM-7.0, ETIM-8.0 and ETIM-9.0.

Log in.


1.6.3
© 2024 - ETIM International